Isnin, 28 Disember 2009

Prinsip Pertama
Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Prinsip Kedua
Kawalan Demokrasi oleh Anggota

Prinsip Ketiga

Penglibatan Ekonomi oleh Anggota

Prinsip Keempat
Autonomi dan Kebebasan

Prinsip Kelima
Pelajaran, Latihan dan Maklumat

Prinsip Keenam
Bekerjasama Di Antara Koperasi

Prinsip Ketujuh
Berprihatin Terhadap Masyarakat

Tiada ulasan:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *